شناختن ارسال یارانه دریافت اردیبهشت قطع یارانه

شناختن: ارسال یارانه دریافت اردیبهشت قطع یارانه یارانه بگیر یارانه نقدی واریز یارانه پرداخت یارانه

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی ماراتون تعیین حداقل دستمزد سال ۹۷ به کجا رسید؟

تسنیم نوشت:شب گذشته جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی برگزار شد ولی با وجود 4 ساعت چانه زنی نمایندگان کارگران و کارفرمایان نتوانستند به توافقی بر سر ت

ماراتون تعیین حداقل دستمزد سال ۹۷ به کجا رسید؟

ماراتون تعیین حداقل دستمزد سال ۹۷ به کجا رسید؟

عبارات مهم : اخبار

جلسه شورای عالی کار شب گذشته و با وجود ۴ ساعت چانه زنی بدون نتیجه آخر یافت.

تسنیم نوشت:شب گذشته جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی برگزار شد ولی با وجود 4 ساعت چانه زنی نمایندگان کارگران و کارفرمایان نتوانستند به توافقی بر سر تعیین حداقل دستمزد سال 97 دست پیدا کنند.

جلسات شورای عالی کار از روز جمعه به ریاست وزیر کار جهت تعیین حداقل دستمزد سال 97، جدی تر شد ولی به علت اختلاف نظر بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی طی دو نشست گذشته، قرار بود در نشست شب گذشته حداقل دستمزد سال آینده نهایی شود؛ البته با توجه به اینکه طبق قانون دستمزد هر سال باید با رعایت اصل سه جانبه گرایی و توافق شرکای اجتماعی تعیین شود، در نشست شب گذشته نیز در خصوص حداقل دستمزد تصمیم گیری نشد.

ماراتون تعیین حداقل دستمزد سال ۹۷ به کجا رسید؟

اعضای کارگری، کارفرمایی و شورای عالی کار جهت نهایی کردن دستمزد سال آینده در این نشست مصمم بودند ولی با توجه به اختلاف نظر بین کارگران وکارفرمایان جلسه باز هم بدون تموم آخر یافت.

اخبار از درون جلسه شورای عالی کار حاکی از آن بوده که نمایندگان دولت در جهت متقاعد نمودن گروه کارفرمایی به زیاد کردن منطقی دستمزد و توجه به سبد حداقل معیشت تلاش کرده اند.

تسنیم نوشت:شب گذشته جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی برگزار شد ولی با وجود 4 ساعت چانه زنی نمایندگان کارگران و کارفرمایان نتوانستند به توافقی بر سر ت

اخبار غیر رسمی از چانه زنی های دولت و کارگران جهت زیاد کردن 20درصدی حداقل دستمزد و حدود 16 درصدی جهت سایر سطوح مزدی حکایت داشت.

واژه های کلیدی: اخبار | اختلاف | دستمزد | کارگران | حداقل دستمزد | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs